Συζήτηση για τις εξορμήσεις του Συλλόγου

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου μας με θέμα τις εξορμήσεις μας και την καλύτερη οργάνωσή τους. Στη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα αναβάσεων του 2016 και για το ποιοι έχουν οριστεί αρχηγοί στις πεζοπορίες του συλλόγου. Το σημαντικότερο κομμάτι της συζήτησης ωστόσο επικεντρωνόταν στο ρόλο του αρχηγού και στη συμπεριφορά – υποχρεώσεις των μελών που συμμετέχουν σε κάθε εξόρμηση. Ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε αρκετά πράγματα για τις εξορμήσεις αλλά και αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν παρθεί από το Δ.Σ. του συλλόγου πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης ήταν μια ευκαιρία για να ενημερωθούν νέα μέλη μας.

                Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν σε μια αρχική μορφή δύο βοηθητικά για την διεξαγωγή των εξορμήσεων έντυπα. Στο πρώτο περιλαμβάνονται τα καθήκοντα του αρχηγού της εξόρμησης και στο δεύτερο οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

                Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στη συνέχεια.