Σεμινάριο Αρχηγών Αναβάσεων.

            Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από τον ορειβατικό σύλλογο της Πάτρας: Σ.Ε.Ο. Πάτρας – Ωλενός η οποία αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίου αρχηγών αναβάσεων της ΕΟΟΑ, για τους συλλόγους της  Πελοποννήσου.

            Βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να εμπλουτίσουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, για τη Συνοδεία Ομάδων Σωματείων σε Ορεινές Πεζοπορίες στα πλαίσια των  αναβάσεων των Ορειβατικών Σωματείων στα οποία ανήκουν.

            Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 6977716580 και μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου και στα γραφεία μας (κάθε βράδυ μετα τις 9:00, τηλ. 2721097733). Προθεσμία για συμμετοχή στο σεμινάριο μέχρι 10/1/2017

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο σεμινάριο και το αναλυτικό πρόγραμμα, περιγράφονται στη συνέχεια όπως ακριβώς μας έχει σταλεί από τον Σ.Ε.Ο. Πάτρας – Ωλενός:

 

Σεμινάριο Αρχηγών Αναβάσεων Σωματείων ΕΟΟΑ
(Πεζοπορική  Συνοδεία   σε   πεδία   που   δεν   απαιτούνται   τεχνικές ασφάλισης, όλες τις εποχές)

Στόχος: Βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να εμπλουτίσουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, για τη Συνοδεία Ομάδων Σωματείων σε Ορεινές Πεζοπορίες στα πλαίσια των  αναβάσεων των Ορειβατικών Σωματείων στα οποία ανήκουν.

Περιεχόμενο   Σεμιναρίου: Σύντομη επανάληψη σε όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται στην ύλη της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων.

Επιπλέον δίνεται έμφαση στα πιο κάτω αντικείμενα:

  • Ψυχολογία της ομάδας και η επίδραση του «φυσικού» Αρχηγού.
  • Αρχές συνοδείας και ψυχολογίας της ομάδας.
  • Αντιμετώπιση Κρίσεων.
  • Ασύρματη Επικοινωνία.
  • Προγραμματισμός και προετοιμασία διαδρομών.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αντώνης Αντωνόπουλος, ομοσπονδιακός εκπαιδευτής ΕΟΟΑ

Προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων και διαθέτουν πιστοποιημένη ορειβατική δράση τουλάχιστον δύο (2) ετών στα ελληνικά βουνά. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο έχουν και όσοι δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων, αλλά διαθέτουν πιστοποιημένη ορειβατική δράση τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα ελληνικά βουνά.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι όλοι ενήλικες. Επιπλέον προϋποθέσεις θα περιγράφονται στην προκήρυξη του Σεμιναρίου της ΕΟΟΑ.

Προσοχή: Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων της ΕΟΟΑ δεν αποτελεί Επαγγελματικό Τίτλο.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι:  «ο Σ.Ε.Ο. Πάτρας-Ωλενός και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων του σεμιναρίου και οφείλεται σε υπαιτιότητα των εκπαιδευομένων και όχι των υπευθύνων εκπαιδευτών ή του Σ.Ε.Ο. Πάτρας-Ωλενός».
  2. Πιστοποιητικό γιατρού για την καλή υγεία του προς εκπαίδευση ατόμου, όχι παλαιότερο των 60 ημερών.
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  4. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και
  5. Πιστοποιητικό 5ετούς ορειβατικής δράσης από τον σύλλογο στον οποίο ανήκετε ή διετούς δράσης και τίτλο σχολής αρχαρίων ορειβασίας βουνού της ΕΟΟΑ.

Το κόστος θα είναι στα 80€, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το κόστος ασφάλισης, και θα καταβληθεί σε δυο δόσεις, μια σε κάθε Σ/κ εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

(Μπορεί να τροποποιηθεί είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε από τους εκπαιδευτές)

1η Συνάντηση

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίουστα γραφεία του ΣΕΟ Πάτρας (στην Άνω Πόλη-κάτω απ΄το Κάστρο-Καρπενησίου 24-κοντά στον Παντοκράτορα)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 (Ερύμανθος)

Συνάντηση γνωριμίας στον ξενώνα «Ζαχαράκη» στην Τσαπουρνιά Ερυμάνθου

Ανάβαση αξιολόγησης στο Καλλιφώνι

Τεχνικές πεζοπορίας – πρακτική εξάσκηση

Ορειβατική ηθική και δεοντολογία

Διακήρυξη του Τυρόλου

Προστασία ορεινού περιβάλλοντος

Διανυκτέρευση σε σκηνές ή ξενώνες της περιοχής Βλασίας-Τσαπουρνιάς

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Ορειβατικός εξοπλισμός

Κίνηση σε εκτεθειμένο πεδίο-ασφάλεια

 

2η Συνάντηση            

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 (Μαίναλο)

Συνάντηση στο καταφύγιο του Μαινάλου

Σάββατο 04 Μαρτίου 2017 (Μαίναλο)

Ανάβαση τεχνικές κίνησης σε χιονισμένο πεδίο

Επιστροφή στο καταφύγιο- ξεκούραση

Συνοδεία ομάδας στο βουνό

Ο καιρός στο βουνό

Προσανατολισμός με χάρτη – πυξίδα

Άσκηση προσανατολισμού

Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 (Μαίναλο)

Κίνδυνοι στο βουνό και διαδικασίες αντιμετώπισης τους

Διαχείριση κρίσεων

Άσκηση μεταφοράς τραυματία

Τεστ αξιολόγησης, λήξη σεμιναρίου