Συμμετοχή στις εξορμήσεις του Συλλόγου

Σημαντικό!! Δηλώσεις συμμετοχής στις εξορμήσεις του Συλλόγου και δανεισμός εξοπλισμού από την αποθήκη.

Για την καλύτερη οργάνωση των εξορμήσεων του συλλόγου, για την καλύτερη λειτουργία της αποθήκης αλλά και για την προστασία των υλικών δανεισμού του συλλόγου το Δ.Σ. ανακοινώνει τα εξής:

Η συμμετοχή στις εξορμήσεις του συλλόγου θα δηλώνεται το αργότερο μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής πριν την εξόρμηση. Αυτό θα ισχύει για την περίπτωση ημερήσιας Κυριακάτικης εξόρμησης.

Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας εξόρμηση οι δηλώσεις συμμετοχής θα κλείνουν το βράδυ της Πέμπτης πριν την εξόρμηση (περίπτωση διήμερων εξορμήσεων) και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο ημέρες (περίπτωση πολυήμερων εξορμήσεων) πριν την ημέρα αναχώρησης.

Σε περίπτωση δανεισμού υλικών προς τα μέλη του συλλόγου από την αποθήκη τα υλικά θα δανείζονται το αργότερο το βράδυ της Πέμπτης πριν την εξόρμηση.

Τα υλικά θα επιστρέφονται την επόμενη μέρα από την εξόρμηση και όχι την ώρα της άφιξης στο σύλλογο αμέσως μετά την ανάβαση.

Αυτός που δανείζεται υλικά θα πρέπει να τα επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε (πχ. σκηνές στεγνές και καθαρές).

Δικαίωμα δανεισμού υλικών από το σύλλογο έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου.