..συντήρηση της καλύβας στη Βασιλική

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ 28-2-2016

Το video της εξόρμησης στην κορυφή του Ολίγυρτου (κορυφή Σκίπιζα - υψ. 1935μ) στις 28-2-2016.