ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Υποχρεώσεις μελών – συμμετεχόντων σε εξορμήσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας

 

Πριν την εξόρμηση

 • Να έχουν γίνει μέλη και να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. (επιτρέπεται σε άτομα που έρχονται για πρώτη φορά να δοκιμάσουν για 1-2 εξορμήσεις χωρίς να είναι μέλη. Απαραίτητα όμως θα έχουν συμπληρώσει και υπογράψει τη φόρμα εγγραφής)
  • Επιτρέπεται συμμετοχή μελών άλλων συλλόγων με την επίδειξη της ορειβατικής ταυτότητας (από ΕΟΟΑ) με το σήμα του τρέχοντος έτους.
 • Να φροντίσουν σταδιακά να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Απόκτηση σταδιακά γνώσεων ορειβασίας, βουνού, τεχνικών ικανοτήτων, φυσικής κατάστασης κλπ.
 • Να έχουν ελέγξει την υγεία τους και να έχουν ιατρική γνωμάτευση ότι μπορούν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα της ορειβασίας. Επίσης να είναι ενήμεροι για όποιο θέμα υγείας έχουν σχετικά (πχ. τυχόν απαίτηση να έχουν μαζί τους συγκεκριμένα φάρμακα)
 • Να επιλέγουν συμμετοχή σε εξορμήσεις ανάλογα με τις δυνατότητές τους:
  • Να μη συμμετέχουν σε εξορμήσεις μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας από αυτό που μπορούν γιατί θα ταλαιπωρηθούν και ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα (καθυστέρηση, ομοιογένεια, θέματα ασφαλείας κτλ)
  • Αποκτώντας εμπειρία, τεχνικές γνώσεις και φυσική κατάσταση να δοκιμάζουν σταδιακά και ποιο δύσκολες εξορμήσεις.
 • Να ενημερωθούν από τον υπεύθυνο της εξόρμησης.
 • Να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή (24 ώρες το ελάχιστο πριν την εξόρμηση).
 • Τυχόν δανεισμός υλικών από το σύλλογο επίσης έγκαιρα.
 • Να έχουν τα απαιτούμενα για την εξόρμηση: ρουχισμό, υπόδηση,  εξοπλισμό κτλ.

 

 

Κατά την εξόρμηση

 • Καταβολή του ποσού συμμετοχής.
 • Να ακολουθούν το ρυθμό που επιβάλει ο υπεύθυνος της εξόρμησης.
 • Να υπακούουν στις εντολές, υποδείξεις του αρχηγού.
 • Να βρίσκονται σε επαφή με την υπόλοιπη ομάδα.
 • Να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες της ορειβασίας.
 • Να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην ομαλή διεξαγωγή της εξόρμησης.

 

 

Μετά την εξόρμηση.

 • Τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων.
 • Επιστροφή τυχών υλικών συλλόγου.