Δενδροφύτευση στο Ταΰγετο

No video? Get the DivX browser plug-in for Windows or Mac

Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013 

έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια αναδάσωσης στον Ταΰγετο. Δείτε πλάνα από την δεντροφύτευση: