Αυθημερόν ανάβαση στον Ταΰγετο

Βίντεο από την ανάβαση στη κορυφή του Ταΰγέτου στις 24-7-2013