Πάσχα στην Iκαρία video 2ο μέρος

Πεζοπορία από Μαγγανίτη στο Χρηστό Ραχών