Άγριλος - Πολιανή

Πρόκειται για το παλιό μονοπάτι που συνδέει τα χωριά Άγριλο και Πολιανή. Πρόκειται για μια διαδρομή στην «άγνωστη» αλλά όμορφη ορεινή Μεσσηνία.