Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο των γραφείων του συλλόγου τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους 2020
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2020
  3. Έγκριση πεπραγμένων - απαλλαγή Δ.Σ.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021
  5. Ενημέρωση

Η Γενική Συνέλευση είναι μια ευκαιρία να ακουστούν προτάσεις από όλα τα μέλη του συλλόγου, να συζητήσουμε την πορεία μας για το μέλλον και όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν τη δράση μας.