Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 Φεβρουαρίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα την 1η Μαρτίου, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Φύκιρης Κωνσταντίνος
  • Αντιπρόεδρος: Αλοίμονος Εμμανουήλ
  • Γραμματέας: Καραμήτρη Ιωάννα
  • Ταμίας: Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
  • Έφορος Ορειβασίας: Στεφανούρης Γεώργιος
  • Έφορος Υλικών: Κλείδωνας Γεώργιος
  • Μέλος: Χαρίτου Ιωάννα