Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7:00μ.μ., στα γραφεία του συλλόγου, με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2022.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
  3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2023.
  4. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.

Η Γενική Συνέλευση είναι μια ευκαιρία να ακουστούν προτάσεις από όλα τα μέλη του συλλόγου, να συζητήσουμε την πορεία μας για το μέλλον και όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν τη δράση μας.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας