Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Εκλογή νέου Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 7:00 μ.μ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου (Ανατολικό εμπορικό κέντρο, κτίριο 30 - Παλαιό Στρατόπεδο).

 Τα θέματα που θα τεθούν είναι τα εξής:

- Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός για το έτος 2023

- Ισολογισμός για το έτος 2024

- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) και εξελεγκτικής επιτροπής (ΕΕ).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας, καλούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) και να τη καταθέσουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι τις 5/2/2024.

Η θητεία των μελών που θα εκλεγούν είναι για τρία (3) έτη. Στο ψηφοδέλτιο υπάρχει ξεχωριστή θέση υποψηφιότητας για τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Δικαίωμα του να ψηφίζουν, και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου έχουν τα μέλη μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (για το 2023). Τα λοιπά μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και είναι η ποιο σημαντική ευκαιρία να αξιολογήσουμε τη δράση μας και να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την πορεία μας στο μέλλον.

Καλούμε όλα τα μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Καλαμάτας να συμμετέχουν.

Επισυνάπτεται λίστα μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη τακτική γενική συνέλευση της 10ης Φεβρουαρίουου 2024 και ξεχωριστή λίστα μελών με δικαίωμα ψήφου κατόπιν εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και σε περίπτωση διόρθωσης να μας ενημερώσετε το αργότερο έως και 3/2/2024.

Καλαμάτα 30/01/2024

Δ.Σ. Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1. Κατάλογος μελών με δικαίωμα ψήφου

2. Κατάλογος μελών με δικαίωμα ψήφου κατόπιν εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων

3. Αίτηση υποψηφιότητας