Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας καλεί τα μέλη του στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει την Τετάρτη 23/01/19 και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλόγου.

Τα θέματα της ΓΣ θα είναι τα εξής:

1. Εκλογή προεδρείου ΓΣ
2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους 2018
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  του έτους 2018
4. Έγκριση πεπραγμένων - απαλλαγή ΔΣ
5. Προϋπολογισμός 2019
6. Ενημέρωση

Η Γενική Συνέλευση είναι μια ευκαιρία να ακουστούν προτάσεις από όλα τα μέλη του συλλόγου, να συζητήσουμε την πορεία μας για το μέλλον και όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν τη δράση μας.  

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας