Καθήκοντα αρχηγού εξόρμησης

Με στόχο τη βελτίωση των εξορμήσεων του συλλόγου και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου του αρχηγού μια εξόρμησης γίνεται στη συνέχεια μια καταγραφή των καθηκόντων του εκάστοτε αρχηγού. Η παρακάτω λίστα έχει συνταχθεί βάση της εμπειρίας μας από τις εξορμήσεις, τις γνώσεις μας σχετικά με τη δραστηριότητα της ορειβασίας και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά καιρούς από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Πιθανόν η καταγραφή που ακολουθεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή ή ακόμη να μας έχουν ξεφύγει σημαντικά στοιχεία. Σίγουρα δεν υποκαθιστά την εμπειρία και τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος. Επίσης δεν θέλουμε με την παράθεση όλων αυτών των στοιχείων να αποτρέψουμε μέλη μας από το να αναλαμβάνουν αρχηγοί. Αντίθετα θεωρούμε ότι όσο περισσότερο διευρύνεται ο αριθμός των μελών μας που αναλαμβάνουν το ρόλο του αρχηγού τόσο περισσότερο μεγαλώνει η δυναμική του Συλλόγου μας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να επισημάνουμε το ρόλο του αρχηγού εξορμήσεων και να βοηθήσουμε το έργο του συντάσσοντας την παρακάτω λίστα με τα καθήκοντά του. Καθήκοντα που έχουν ομαδοποιηθεί σε 5 κατηγορίες: το σχεδιασμό της εξόρμησης, το οικονομικό σκέλος, τα καθήκοντα πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της εξόρμησης. Τη λίστα με τα καθήκοντα του αρχηγού μπορέιτε να την "κατεβάσετε" στο τέλος του κειμένου

 

18-11-2015

Ο Πρόεδρος του ΕΟΣ Καλαμάτας

 

Καθήκοντα αρχηγού εξόρμησης

 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ σχεδιασμός – πληροφορίες.Θα περιλαμβάνει:

·      Βουνό – περιοχή

·      Ημερομηνία εξόρμησης

·      Συγκεκριμένη διαδρομή (ή διαδρομές) που προτείνεται να ακολουθηθεί (-θουν) καθώς και λεπτομέρειες – περιγραφή της διαδρομής:

o    Ώρες πορείας

o   Βαθμός δυσκολίας (σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης της ομοσπονδίας το οποίο και ακολουθεί ο σύλλογος από το 2014)

o   μέγιστο υψόμετρο (υψ. κορυφής), υψομετρική διαφορά

o   αφετηρία – τέρμα

o   είδος διαδρομής: πεζοπορία, διάσχιση, φαράγγι, ποτάμι, κτλ

·         Αν είναι δυνατή η συμμετοχή αρχαρίων

·         Οδική διαδρομή πρόσβασης στο βουνό. Εκτίμηση χρόνου.

·         Σε μη ημερήσιες εξορμήσεις ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, τα προτεινόμενα σημεία διανυκτέρευσης.

·         Τυχόν χρήση καταφυγίου ή ξενώνα. Να έχουν γίνει έγκαιρα κρατήσεις.

·         Τυχόν απαίτηση πρόσθετου ή ειδικού εξοπλισμού. πχ. εξοπλισμός διανυκτέρευσης (σκηνή, υπνόσακος κτλ), εξοπλισμός χειμερινού βουνού (κραμπόν, πιολέ, παπούτσια για χιόνι κτλ), ….

·         Τυχόν επικοινωνία – επαφή με τοπικούς συλλόγους.

·         Πληροφορίες για το βουνό, την περιοχή, ή οτιδήποτε μπορεί να εμπλουτίσει την εμπειρία της εξόρμησης.

 

Οικονομικό σκέλος

·      Συμμετοχή ανά άτομο:5 ευρώ.

·      Εξαιρούνται από 5 ευρώ:

o  Ο αρχηγός

o  Φοιτητές

o  Ανήλικοι (κάτω των 18 ετών)

o  Φιλοξενούμενοι ή ειδικές κατηγορίες ανά περίπτωση, πχ. κάποιος ντόπιος που μας δείχνει το μονοπάτι κτλ.

·                         Κόστος μετακίνησης. Υπάρχει ειδικό έντυπο. Σε γενικές γραμμές:

o  30 λεπτά/χλμ με το βαν

o  20 λεπτά/ χλμ για αυτοκίνητα

o  Κόστος για διόδια, φέρρυ κτλ

o  Αθροίζουμε και διαιρούμε με τον αριθμό των συμμετεχόντων

o  Διαιρούμε την τιμή του λεωφορείου

·      Τιμή διανυκτέρευσης για καταφύγια, ξενώνες κτλ

·      Θα πρέπει να έχει γίνει εκτίμηση κόστους προ εξόρμησης

·      Είσπραξη του ποσού ή προκαταβολής πριν την αναχώρηση

 

Πριν την εξόρμηση

·      Δημοσίευση σε site, facebook, εφημερίδες κτλ. Προϋπόθεση να έχει γραφτεί ένα σχετικό ενημερωτικό κείμενο και να υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Επίσης να υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. αρχηγού) για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής.

·      Καθορισμός ώρας αναχώρησης από γραφεία ΕΟΣ.

·      Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής:

o  Για μονοήμερες εως τελευταία Παρασκευή.

o  Για λοιπές τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

o  Για πολλές μέρες θα έχει οριστεί ημερομηνία και προκαταβολή.

·      Καταγραφή ονομάτων και τηλεφώνων συμμετεχόντων.

·      Έλεγχος για μέλη μη μέλη.

·      Κατά την κρίση του ο αρχηγός μπορεί να αποκλείει κάποιον που θεωρεί μη κατάλληλο (πχ. αρχάριους σε μεγάλους βαθμούς δυσκολίας)

·      Θα δίνονται πληροφορίες από τον αρχηγό ή στο σύλλογο.

·      Τυχόν δανεισμός υλικών από σύλλογο.

·      Έλεγχος για φαρμακείο.

·      Να έχουν κανονιστεί έγκαιρα καταφύγια, ξενώνες κτλ.

·      Εκτίμηση για το αν χρειάζεται επιπλέον αυτοκίνητα ή λεωφορείο.

·      Ενημέρωση για καιρικές συνθήκες.

·      τυχόν τελικές συνεννοήσεις με τοπικούς συλλόγου ή άτομα που μπορεί να είναι οδηγοί στη διαδρομή.

 

Κατά την εξόρμηση

·      Πριν την αναχώρηση:

o  Οριστικοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων

o  Καταβολή του ποσού συμμετοχής.

·      Να υπάρχει κάποιο «βασικό» φαρμακείο.

·      Να οριστεί άτομο «σκούπα» ή και περισσότερα άτομα βοηθοί για εξορμήσεις με πάρα πολλούς συμμετέχοντες.

·      Να υπάρχει οπτική επαφή - επικοινωνία συμμετεχόντων.

·      Να γίνονται στάσεις ανά τακτά διαστήματα (5-10 λεπτά/ώρα)

·      Να παίρνονται αποφάσεις κατά την κρίση του αρχηγού (πχ. εγκατάλειψη – επιστροφή όταν οι συνθήκες το απαιτούν, αλλαγή διαδρομή κτλ)

·      Μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή της εξόρμησης (εντός χρονικού πλαισίου, παρακολούθηση των μελών και τυχών προβλημάτων)

·      Να οριστεί άτομο για το κείμενο της εξόρμησης

 

Μετά την εξόρμηση.

·         Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο με υπολογισμό εσόδων – εξόδων εξόρμησης και να παραδώσει υπόλοιπο χρημάτων σε ταμία.

·         Να συμπληρώσει το έντυπο της εξόρμηση.

·         Να φροντίσει για την τυχόν παράδοση υλικών συλλόγου σε συγκεκριμένο χρόνο.